Ważne wydarzenia

ECMO/ECCO2R w Modelu Zwierzęcym – warsztaty iLA activve - NOVALUNG

Zapraszamy Państwa na warsztaty, które odbędą się 18 MARCA 2016r. w Balicach.

 

Program warsztatów:

Część teoretyczna - aspekty kliniczne pozaustrojowego wspomagania oddychania:

 

 1 – Ciężka niewydolność oddechowa  (ARDS, POChP/Stan astmatyczny)

       A - Mechaniczna wentylacja płuc

       B –Zagrożenia barotraumą i nowe możliwości leczenia

 

 2 -  ECMO/ECCO2R w kontekście mechanicznej wentylacji oszczędzającej płuca.

       A - Algorytm ARDS-Net.

       B – Ultra-protekcyjna mechaniczna wentylacja płuc

 

 3 -  ECMO/ECCO2R w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej

       A - Podstawy kliniczne

       B - Kryteria włączenia

       C - Powikłania

       D - Zakończenie pozaustrojowego wspomagania oddychania

 

Część teoretyczna - aspekty techniczne pozaustrojowego wspomagania oddychania:

 

 1- Kaniule i dostępy naczyniowe

     A – Rodzaje kaniul – specyfikacja techniczna.

     B – Dostępy naczyniowe – możliwe problemy.

     C – Procedury kaniulacji – przygotowanie niezbędnego sprzętu.

 

 2 – Prezentacja iLA activve – NOVALUNG.

    A – Obwody krążenia pozaustrojowego.

    B -  Pompa

    C - Oksygenatory

    D – Wymiennik ciepła

    E - Parametry techniczne

    F - Monitorowanie w trakcie krążenia pozaustrojowego

    G - Procedury, protokoły, dokumentacja medyczna.

 

Część praktyczna

 

1 – Przygotowanie zwierzęcia doświadczalnego

    A – Znieczulenie ogólne, mechaniczna wentylacja, monitorowanie

    B – Kaniulacja naczyń

 

2 – Przygotowanie systemu iLA activve Novalung

 

    B – Wypełnienie obwodu krążenia pozaustrojowego, odpowietrzenie

    D – Omówienie podstawowych parametrów krążenia, ustawienie limitów alarmów,

           zerowanie czujników ciśnienia.

    E - Wymiennik ciepła – sterylizacja, włączenie do obwodu.

    F – Podłączenie obwodu iLA activve do kaniul i uruchomienie krążenia.

 

3 – Elementy szkolenia w trakcie realnego krążenia

 

    A – Omówienie możliwych powikłań i koniecznych interwencji

    B - Odpowietrzenie oksygenatora

    C – Wymiana obwodu ECMO

    D – Wprowadzenie dodatkowej kaniuli i podłączenie do obwodu

    E – Zasilanie awaryjne

    F – Oddanie krwi i zakończenie procedury

    G – Usunięcie kaniul naczyniowych

    H – Prowadzenie dokumentacji

 

Miejsce szkolenia:

Intytut Zootechniki

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krakowska 1

32-083 BALICE

 

Kontakt oraz zapisy:

Karol Czajkowski

karol@dutchmed.pl

kom. 663779188

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

2016-02-10 - Admin Powrót