Inkubator hybrydowy
Najświeższe rozwiązania technologiczne połączyły klasyczny inkubator z otwartym stanowiskiem do pielęgnacji noworodka, szczególnie dla noworodków o bardzo małej masie urodzeniowej.
Tlenoterapia
PRECISION Flow – tlenoterapia wysokim przepływem
Tlenoterapia
Terapia Hi-VNI jest to jedyna forma tlenoterapii wysokim przepływem poprzez kaniulę donosową (HFNC), która gwarantuje wysoką prędkość wdmuchiwanego gazu  (przedmuchiwania przestrzeni martwej).
Monitor rzutu serca
Unikatowa, nieinwazyjna metoda monitorwania serca, jest bezpiecznym, bezbolesnym i wysoko skutecznym sposobem obserwacji czynności serca. Monitor USCOM pozwala klinicystom na szybką i dokładną ocenę stanu hemodynamiki pacjenta (niemowlęcia, dziecka lub dorosłego)
Fototerapia
Diodowa lampa do fototerapii. Źródłem promieniowania o spektrum 450-480nm są niebieskie diody LED. W tym zakresie długości fali (zakres niebieski) efektywność rozkładu bilirubiny jest największa. Zaletą lamp diodowych jest to, że nie emitują promieniowania w zakresie UV, co redukuje mo