DBB-05
Opracowany aparat do dializy DBB-05 umożliwia osiągnięcie celów leczenia przy możliwie małych kosztach.