STAN S 31
Jedyny CTG, który analizuje odcinek ST u płodu. Z tej analizy wynikają wnioski dotyczące niedotlenienia płodu. Technologia STAN bazuje na możliwości odzwierciedlenia pracy mięśnia serca płodu podczas testów stresowych poprzez monitorowanie odcinka ST. Podczas porodu, mo