NeoTM
Nowy wymiar monitorowania noworodka

Pierwsze rozwiązanie monitorowania aEEGzoptymalizowane dla każdego stopnia opieki Oddziału Neonatologicznego.

Image

neoTM
Łatwiejsza opieka nad noworodkiem

Nëo jest najprostszym w użyciu elektroencefalografem przeznaczonym do rejestrowania i monitorowania zapisów aEEG i EEG w celu monitorowania stanu mózgu u noworodków. Nëo maksymalnie uprościł obsługę począwszy od aplikacji elektrod, adnotacji zdarzeń, przeglądu zapisu aEEG aż po eksport danych. Optymalnie integruje się z
już bardzo absorbującymi procedurami OITN, i pozwala monitorować zarówno sygnał aEEG jak i EEG u wszystkich noworodków donoszonych oraz wcześniaków. Dzięki maksymalnie 8 kanałom, system rejestruje w tle pokaźny zasób informacji przeznaczony dla neurofizjologa, jednocześnie prezentując 2 kanały aEEG w celu rutynowego monitoringu.
Dzięki temu użytkownik natychmiast posiada pełen dostęp do bardzo cennych informacji, bez konieczności oczekiwania na kolejny zapis sygnału w fazie krytycznej.

Podwójne korzyści

Dzięki 8-kanałowemu zapisowi EEG, nëo dostarcza doskonałe narzędzie diagnostyczne neurofizjologom (pediatria) oraz rozszerzony zakres dla lepszego wykrywania zdarzeń. Dzięki dotykowemu ekranowi, użytkownik może w łatwy sposób zmienić widok tak, aby monitor prezentował jedynie te informacje, które są dla niego najbardziej istotne.
Image
Image

Diagnostyka

Wskaźnik graficzny interwału czasowego pomiędzy kolejnymi wyładowaniami (IBI) i współczynnika tłumienia impulsów (BSR) określa ilościowo wzorzec tłumienia impulsów i pomaga personelowi w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących interwencji takich jak drgawki (napady padaczkowe) i encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna (HIE). Wskaźnik IBI obrazuje czas pomiędzy seriami wyładowań, który może zostać wykorzystany do oceny ciężkości noworodkowej encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej (HIE). Wskaźnik BSR obrazuje procentowo ilość zdarzeń tłumienia impulsów w jakiej mózg się znajdował, będąc pomocnym w przewidywaniu następstw związanych z niedotlenieniem i niedokrwiennością.

Prostsza aplikacja dla szerszego zakresu grupy pacjentów

Napady "bezdrgawkowe" występujące u wcześniaków, które nie zostaną wcześnie zdiagnozowane i leczone, mogą doprowadzić do uszkodzeń niektórych funkcji mózgu oraz opóźnić jego rozwój. Uproszczając aplikację elektrod, interfejs użytkownika oraz redukcję złożoności monitorowania noworodków, aEEG można stosować u większej liczby pacjentów w okresie wcześniactwa oraz patologicznym. Objęcie szerszej grupy pacjentów pozwala na wczesną diagnozę i podjęcie leczenia, zmniejszając liczbę i ciężkość wczesnych i późnych powikłań neurologicznych.

nëo jest wysoce efektywne w monitorowaniu Ośrodkowego Układu Nerwowego (CFM), monitorowania rozwoju, oceny akceleracji zapisu oraz efektów leczenia
Image

Interfejs użytkownika

prosty i przejrzysty, aby umożliwić najefektywniejszą kontrolę.

Łatwiejsza komunikacja

nëo jest uniwersalnym narzędziem pracy dla każdego użytkownika ITN. Oprogramowanie oraz jego interfejs oferuje wielopoziomową funkcjonalność dopasowaną do różnych wymagań oraz użytkowników. W celu rutynowego monitoringu Ośrodkowego Układu Nerwowego pacjenta dokonywanego przez personel oraz zespół neonatologów, prezentowane są na ekranie sygnały 2 kanałów aEEG. W celu szerszej analizy danych przez neonatologa lub neurofizjologa dostępny jest podgląd aż do 8 kanałów referencyjnych EEG. W każdej chwili dane te mogą w łatwy sposób zastać przekształcone w standardowy format EEG w celu zaawansowanej analizy.
Dzięki nëo łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej uzyskasz opinię eksperta w krytycznych przypadkach klinicznych.
Image

Oprogramowanie monitorujące

przewodnik użytkownika krok po kroku.trolę.

Platforma wspólnego rozwoju

nëo wykorzystuje innowacyjne rozwiązania sprzętowe i softwerowe na rynku światowym. Korzystamy z wysoko wydajnych medycznych systemów PC i wysokiej klasy wzmacniaczy EEG oraz elektrod. nëo to system zaprojektowany, aby być gotowy na przyszłość. Nasze oprogramowanie
monitorujące nëo zostało opracowane z pionierskimi neonatologami w tej dziedzinie, a nasza sieć ekspertów pozwoli nam nadal rozwijać się w nadchodzących latach. nëo to platforma, która zapewni personelowi medycznemu ITN najwyższy standard opieki przez następne dziesięciolecia
Image

Tylko dwa kliknięcia

aby rozpocząć monitorowanie.
© 2020 Dutchmed. All Rights Reserved