HAYEK RTX™
Nowy wymiar wentylacji nieinwazyjnej

Wentylacja pancerzowa - BCV

Image

Hayek Medical, oddział United Hayek Industries, specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży nieinwazyjnych urządzeń do oddychania, w szczególności wykorzystując nową i opatentowaną metodę wentylacji w celu osiągnięcia tak zwanej dwufazowej wentylacji pancerzowej (BCV).

Image
Zapewnia komfortową i efektywną wentylację dla wszystkich grup wiekowych:
  • obniża rytm serca i stabilizuję częstość oddechów,
  • pomaga uniknąć intubacji oraz konieczność stosowania maski,
  • zapewnia pełną swobodę pacjenta podczas prowadzonej wentylacji.
Hayek RTX aktywnie generuje ciśnienia zarówno wdechowe jak i wydechowe o niskiej lub wysokiej
częstotliwości. Dzięki tej unikalnej technologii możliwej jest zastosowanie 4 różnych trybów wentylacji,
z których każdy zapewnia odpowiednie dla danego pacjenta korzyści.
Do tej pory opublikowano ponad 300 publikacji potwierdzających skuteczność tej metody.

 

Image
BCV Zapewnia wydajną i skuteczną metodę wentylacji nieinwazyjnej i stanowi prawdziwą alternatywę dla tradycyjnych form wentylacji:
  • dwie aktywne fazy oddechowe – wdech i wydech,
  • zwiększenie pojemności minutowej serca,
  • brak ryzyka Volutraumy, Barotraumy, możliwości rozwoju odmy płucnej i infekcji,
  • wydajne i fizjologiczne usuwanie wydzieliny (brak konieczności odsysania),
  • uwolnienie pacjenta od maski,
  • bezpieczniejsza i komfortowa w porównaniu do BiPAP, CPAP, IPPV, NIPPV.
Image
Image
Image
Najczęściej pojawiające się wskazania do zastosowania wentylacji pancerzowej BCV u pacjentów:
 
Dysplazja oskrzelowo płucna
Noworodkowy RDS
Zapalenie oskrzelików
Zapalenie płuc
Mukoviscydoza
Miopatia
Paraliż, zapalenie rdzenia kręgowego
Wrodzona hipowentylacja (CCHS)
Uszkodzenie nerwu przeponowego (po op.)
Niedodma miejscowa
Nieudana ekstubacja
Trudne odzwyczajanie
Nadciśnienie Płucne
Zespół ucieczki powietrza
Zespół Fontana
Jako wsparcie przy intubacji i bronchoskopii
© 2020 Dutchmed. All Rights Reserved